TPHCM: 4 giải pháp để tăng trưởng GDP trên 12%

“Tập trung mọi nỗ lực để đạt cho được tốc độ tăng trưởng kinh tế TP (GDP) năm 2005 trên 12%”, đó là nội dung được nhấn mạnh tại chỉ thị số 20 của UBND TPHCM ban hành cuối tuần qua.

UBND TPHCM chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2005.

Cụ thể: 1- Làm rõ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn. Có kế hoạch triển khai các chương trình phát triển công nghiệp điện tử - viễn thông; công nghệ thông tin; cơ khí, hóa chất; công nghiệp thực phẩm, dệt may; phát triển thị trường bất động sản.

2- Xác định 9 ngành dịch vụ là thế mạnh của TP cần tập trung phát triển trong những tháng cuối năm 2005 và chuẩn bị cho 5 năm 2006-2010. Kiến nghị Chính phủ một số cơ chế, chính sách nhằm mở rộng đầu tư cho tất cả các thành phần kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ, phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung đẩy mạnh tốc độ phát triển thương mại và du lịch; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành thương mại dịch vụ theo hướng huy động, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm mua sắm, xây dựng đề án hình thành chuỗi siêu thị Co.op Mart; hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào sử dụng Trung tâm Thương mại Bình Điền để di dời các chợ nông sản thực phẩm từ nội thành ra... Triển khai các giải pháp tích cực để thu hút khách du lịch như tăng cường quảng bá, thành lập lực lượng bảo vệ khách du lịch.

3- Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp với các giải pháp đồng bộ, hướng mạnh cho xuất khẩu.

4- Đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư và bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Xây dựng và triển khai nhanh các chương trình xúc tiến đầu tư, hỗ trợ thông tin kịp thời cho các nhà đầu tư về địa điểm, quy hoạch, đất đai, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài; xúc tiến đầu tư khu công nghiệp (khoảng 300 ha) với đối tác Đức.

Một nội dung quan trọng nữa được UBND TPHCM nhấn mạnh là thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm chống lãng phí và thực hành tiết kiệm”. Cụ thể, thực hiện tốt quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện những tiêu cực, lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát trong đầu tư, xử lý những dự án thi công kéo dài, chất lượng thấp. Giao quyền tự chủ tài chính cho tất cả các đơn vị sự nghiệp, mở rộng thực hiện khoán chi phí hành chính...

UBND TPHCM cũng quyết định thành lập hai tổ công tác liên ngành giải quyết những vấn đề nóng. Đó là tổ công tác trực tiếp giải quyết các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, đầu tư và xây dựng. Tổ công tác giải quyết tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan; hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp...

N.Minh
Tags :

Xem bài theo ngày