Bài thơ giấu kín

Như lá, một tôi đầy thương nhớ

ngang qua chiều gọi tháng ngày xưa

hồn thu cũ vọng trong trời thu úa

mắt hoe lên những chiếc vàng đưa

Tôi ngơ ngác ngày em sang bến khác

đường nhỏ mưa chùng khăn áo gió bay

mà rưng rức mà hoang tàn mà lòng tôi gỗ mục

đau tôi như chim hót xa bầy

Như lá, một tôi rồi đắm nhớ

lúc phân ly tôi đọc thơ tình

em khóc, buồn xanh lên suối tóc

tôi bàng hoàng nghe tôi lênh đênh...

Trương Đức Tới (Báo Quảng Nam)
Tags :

Xem bài theo ngày

NamABank