Dịch giả trẻ nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã công bố kết quả Giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ I năm 2021 dành cho tác giả 35 tuổi trở xuống. Tác phẩm "Truyện Kiều" (The Tale of Kiều) của Nguyễn Du, do dịch giả trẻ tuổi Nguyễn Bình dịch sang tiếng Anh, đã được trao giải thưởng năm đầu tiên.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết: "Nguyễn Bình thông thạo 5 ngôn ngữ cổ của các dân tộc, 9-10 tuổi đã đọc Hán tự rất giỏi. Để dịch được "Truyện Kiều", Bình phải đọc nhiều sử thi bằng tiếng của các dân tộc cổ". Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình có trí tuệ đặc biệt và rất yêu "Truyện Kiều", yêu Nguyễn Du. Nguyễn Bình từng nói "Truyện Kiều" của Nguyễn Du không phải là quá khứ, nó tiếp tục sống với hiện đại, mang vẻ đẹp của hiện đại.

Cũng trong lần trao giải này, cùng với tác phẩm "Truyện Kiều", Hội Nhà văn đã chọn 4 tác phẩm để trao Giải thưởng Tác giả trẻ lần I. Lĩnh vực văn xuôi, giải thưởng được trao cho "Nắng thổ tang", tiểu thuyết của Đinh Phương; 2 tác phẩm được trao giải trong lĩnh vực thơ là "Yao" - tập thơ của Lý Hữu Lương, "Con người" - tập thơ của Phương Đặng. Giải lý luận phê bình được trao cho "Phê bình phân tâm học: Phía của những ám ảnh nghệ thuật" của Vũ Thị Trang.

Y.Anh

Xem bài theo ngày