Mời tham gia trao đổi quyền lưu giữ "Nhành Mai Vàng" hỗ trợ nghệ sĩ khó khăn

(NLĐO) - Báo Người Lao Động tổ chức chương trình trao đổi quyền lưu giữ "Nhành Mai Vàng" với chủ đề “Chung Một Tấm Lòng Vì Cộng Đồng Nghệ Sĩ Việt Nam”.

Mời tham gia trao đổi quyền lưu giữ Nhành mai vàng hỗ trợ nghệ sĩ khó khăn

Mỹ Uyên - Thanh Long

Xem bài theo ngày