Trong bếp

Lọ lọ chai chai mắm mắm đường đường...

Lọ lọ chai chai mắm mắm đường đường

quanh quẩn mà vượt xa ngàn dặm

thế giới giáp mặt nhau bằng tiền

em nối anh bằng mở đầu buông bỏ

mắm mắm đường đường

tiêu tỏi cay xè ớt lại ngọt thơm

Định nghĩa bếp chính là mơ mộng

ta gạt lòng mình nấu những ước mơ

Không cần đại dương không cần bến bờ

nhiều kẻ phát rồ chạy theo hữu hạn

ta cứ mỗi ngày đua nhau cùng lửa

lửa reo vui cho đẹp nỗi đời!

LÊ NGUYỆT MINH
Tags :

Xem bài theo ngày